Organy stowarzyszenia

Zarząd
 • Andrzej Mieczysław Olszewski - Prezes Stowarzyszenia
 • Wiesława Słowińska - Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Ewa Mandau - Skarbnik Stowarzyszenia
 • Przemysław Tomasz Jankowski - Członek Stowarzyszenia
 
Komisja rewizyjna
 • Walerian Rogiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maria Świeczkowska - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Paweł Betkier - Członek Komisji Rewizyjnej
 • ks. Grzegorz Molewski - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Rada

 • Marcin Brzdęk - Przewodniczący Rady
 • Agata Ceglewska - Wiceprzewodniczący Rady
 • Agata Smykowska
 • Marta Mucha
 • Dariusz Skierkowski
 • Gerard Stolarski
 • Monika Sicińska-Podobieńska
 • Marta Litka
 • Anna Bon
 • Halina Kołtuńska
 

Pozostali członkowie stowarzyszenia

 • Gmina Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Bądkowo
 • Gmina Koneck
 • Gmina Raciążek
 • Gmina Waganiec
 • Gmina Zakrzewo
 • Miasto Aleksandrów Kujawski
 • Miasto Ciechocinek
 • Miasto Nieszawa
 • Belter Beata
 • Betkier Paweł
 • Bon Anna
 • Brzdęk Marcin
 • Buchalski Przemysław
 • Buczko Marek
 • Ceglewska Agata
 • Chrupek Joanna
 • Doligalski Tomasz
 • Drosik Paweł
 • H.U. A’BELL
 • Faligowski Kazimierz
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Raciążku
 • GOK Raciążek
 • Grala Ewelina
 • Hołtyn Marta
 • Jankowski Przemysław
 • Jaskólska Danuta
 • Kacprzak Marzena
 • Kołtuńska Halina
 • Kostrzewska Beata
 • Kotlewska Renata
 • Kozłowski Tadeusz
 • Kubik Tadeusz
 • Kółko Rolnicze w Ujmie Dużej
 • Lisiecka Agnieszka
 • Litka Marta
 • Mandau Arkadiusz
 • Mandau Ewa
 • Mucha Marta
 • Nawrocki Andrzej
 • Ośrodek Sportów Konnych
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Zakrzewie
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi w Nieszawie
 • Podobieński Bartosz
 • Rakusiewicz Halina
 • Rogiewicz Walerian
 • Ruciński Artur
 • Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Ap. w Siniarzewie
 • Serkowski Kamil
 • Sicińska- Podobieńska Monika
 • Sikorski Rafał
 • Skierkowski Dariusz
 • Słowińska Wiesława
 • Smykowska Agata
 • Stolarski Gerard
 • Stolarska-Oczki Magdalena
 • Stowarzyszenie ”Wspólnie Dla Ośna Drugiego”
 • Stowarzyszenie Kulturalne ”Serpentyna”
 • Stowarzyszenie Nasza Ostoja
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca ”Cudne Manowce”
 • Strych Marcin
 • Szynkowska Lilla
 • Szynkowski Leon
 • Świątkowski Arkadiusz
 • Świeczkowska Maria
 • Thiede Aneta
 • Urbański Paweł
 • Wiśniewska Emilia
 • Włoch Maciej
 • Woźniak Zbigniew
 • Żak Anna

 

 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com