Rekrutacja

Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach oraz Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

 

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Punktach Przedszkolnych w Przybranowie i Ostrowąsie.

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020 do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach.

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020 do Punktów Przedszkolnych w Przybranowie, Wołuszewie, Służewie i Ostrowąsie.

Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania.

 


Pobierz: Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

 


Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach oraz Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

 

Pobierz: Informacja o naborze dzieci do Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Punktach Przedszkolnych w Przybranowie i Ostrowąsie.

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019 do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach.

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019 do Punktów Przedszkolnych w Przybranowie, Wołuszewie, Służewie i Ostrowąsie.

Pobierz: Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach oraz Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

Pobierz: Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych


Rekrutacja do niepublicznego przedszkola "Wyspa Malucha" oraz punktów przedszkolnych w Wołuszewie, Przybranowie, Służewie i Ostrowąsie na rok szkolny 2017/2018.

 

Pobierz: Informacja o naborze dzieci do Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.

 

Pobierz: Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach oraz Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

 

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa  Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach.

 

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w Punktach Przedszkolnych w Przybranowie i Ostrowąsie.

 

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2016/2017 do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa  Malucha” z Siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach.

 

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2017/2018 do Punktów Przedszkolnych w Przybranowie, Wołuszewie, Służewie i Ostrowąsie.

 


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do Niepublicznego Przedszkola "Wyspa Malucha"

Pobierz: Informacja o naborze 2016/2017

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka z rocznika 2010 Do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa  Malucha” na rok szkolny 2016/2017 do punktów przedszkolnych w SP w Wołuszewie, SP w Przybranowie i SP w Służewie

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2016/2017 do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa  Malucha” Siedziba w Stawkach, Filia w Służewie, Filia w Otłoczynie, Filia w Opokach

Pobierz:  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego roku szkolnym 2016/2017 w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa  Malucha”


P
obierz: Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach na rok szkolny 2016/2017 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Niepublicznych Przedszkoli
w Opokach, Otłoczynie, Służewie i Stawkach.

 

  • Niepubliczne Przedszkole

    Wyspa Malucha

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com