• Przedszkole 1
  • Przedszkole 2
  • Przedszkole 3

Opłaty w przedszkolu

1. Od 1.09.2015r. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi – 6,50 x liczba dni roboczych w miesiącu

2. Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podane poniżej konto do dnia 15 każdego miesiąca (UWAGA – NOWE KONTO)

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ
20 9550 0003 2008 0092 8375 0006

Z dopiskiem:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Miejscowość , w której znajduje się przedszkole (Stawki, Służewo, Opoki lub Otłoczyn)
  • Nazwa grupy
  • Opłata za wyżywienie - miesiąc i rok

3. Rodzice, którzy zgłoszą nieobecność dziecka dzień wcześniej lub danego dnia do godz. 7.30 - nie ponoszą opłaty za wyżywienie za dany dzień.

4. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka we wskazanym terminie zostanie naliczona opłata za dany dzień.

5. Korekta opłat, w przypadku nieobecności zgłoszonych dziecka, jest wykonywana przy naliczaniu na kolejny miesiąc.

6. Rodzice korzystający z pomocy GOPS w postaci dożywiania dzieci nie wnoszą powyższych opłat za wyżywienie, ale są zobowiązani zgłaszać wychowawcom grup planowane nieobecności dziecka (nieobecność niezgłoszona będzie naliczona jako płatność do uregulowania)

  • Niepubliczne Przedszkole

    Wyspa Malucha

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com