Przedszkole Wyspa Malucha

Nr projektu: POKL.09.01.01.-04-014/12

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 245 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez wygenerowanie 245 miejsc przedszkolnych w 4 nowoutworzonych przedszkolach oraz realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych do 31.08.2015 r. Realizacja projektu odbywa się  w:

1. Niepublicznym Przedszkolu w Stawkach, ul. Szkolna 4

2. Niepublicznym Przedszkolu w Otłoczynie, ul. Szlak Bursztynowy 1

3. Niepublicznym Przedszkolu w Opokach, Opoki 43 4. Niepublicznym Przedszkolu w  

    Służewie, ul. Brzeska 74

W ramach projektu oferujemy dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne – naukę języka angielskiego, zajęcia taneczne, teatralne, rytmikę oraz opiekę logopedyczną.

Organem prowadzącym  dla przedszkoli jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Projektowy czuwający nad prawidłową realizacją projektu

Alicja Zdziarska – dyrektor zarządzający projektem

Beata Belter      - dyrektor pedagogiczny

Organem nadzorującym  jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku

Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski  rozpoczęły swoją działalność 1 września 2013r. Przyjazna, oddana dzieciom kadra, miła atmosfera, ścisła współpraca z rodzicami to tylko niektóre z  zalet  naszych placówek.

Przedszkola łącznie posiadają dziesięć oddziałów, do których uczęszczają dzieci od 2,5 do 5 roku życia.  Grupy liczą ok. 20 -25 dzieci. Działalność  wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w godzinach  6:30  -  16:30.

Placówki  posiadają funkcjonalne i estetyczne sale, wyposażone w kąciki zainteresowań, nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki i klocki  potrzebne do realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego. Otoczenie sprzyja zabawom, obserwacji przyrody i zajęciom terenowym.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

W naszych przedszkolach stawiamy na wszechstronny i zrównoważony rozwój dziecka.

  • Niepubliczne Przedszkole

    Wyspa Malucha

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com