Procedura PROW 2014-2020 / RPO WK-P 2014-2020

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków wraz z załącznikami.

 

Pobierz: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków
Pobierz: Zał. 1 Rejestr naboru wniosków
Pobierz: Zał. 2 Ogłoszenie o naborze wniosków
Pobierz: Zał. 3 Informacje, teminy, miejsca składania wniosków
Pobierz: Zał. 4 Planowane do osiągnięcia cele przedsięwzięcia i wskaźniki
Pobierz: Zał. 5 Rejestr wniosków w ramach PROW 2014-2020
Pobierz: Zał. 6 Rejestr wniosków w ramach RPO WK-P 2014-2020
Pobierz: Zał. 7 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy PROW 2014-2020
Pobierz: Zał. 8 Karta weryfikacji wstępnej wniosku
Pobierz: Zał. 9 Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady LGD
Pobierz: Zał. 10 Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia wniosku
Pobierz: Zał. 11 Deklaracja poufności i bezstronności
Pobierz: Zał. 12 Karta oceny zgodności operacji z LSR
Pobierz: Zał. 13 Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
Pobierz: Zał. 14 Lista obecności z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD
Pobierz: Zał. 15 Rejestr interesów Członków Rady LGD
Pobierz: Zał. 16 Wzór uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LGD
Pobierz: Zał. 17 Wzór listy operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą listę
Pobierz: Zał. 18 Wzór uchwały Rady LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
Pobierz: Zał. 19 Wzór listy operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę
Pobierz: Zał. 20 Wzór zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru operacji
Pobierz: Zał. 21 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji
Pobierz: Zał. 22 Wzór protestu
Pobierz: Zał. 23 Rejestr protestów
Pobierz: Zał. 24 Wzór uchwały Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestu
Pobierz: Zał. 25 Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o wynikach przeprowadzonej autokontroli
Pobierz: Zał. 26 Wzór pisma o przeprowadzonej autokontroli - pozostawienie pisma bez rozpatrzenia
Pobierz: Zał. 27 Wzór pisma o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia na skutek jego wycofania
Pobierz: Zał. 28 Wzór uchwały w sprawie wydania opinii przez radę LGD w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta

 

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com