piątek, 29 czerwiec 2018 09:40

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególnosci o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

 

Pobierz: Dokumentacja konkursu

Pobierz: Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 25 kwietnia 2018r.

 

Aktualizacja załączników:

Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 22 stycznia 2019 r.
Pobierz: Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR
Pobierz: Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 - 8/2018

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com