Ogłoszenie konkursu 3/G/2019

 

Odolion, 26.02.2019 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru: 3/G/2019

 


Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe
  • TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  • TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020

 

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 2a, 2b, 2c SZOOP RPO WK-P)

 

Cel szczegółowy: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

 

Cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół
partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

 

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 3/G/2019
Pobierz: Załączniki do naboru

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com