Ogłoszenie konkursu 2/G/2019

 

Odolion, 26.02.2019 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/G/2019

 


Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
  • TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020

 

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1c, 1f, SZOOP RPO WK-P)

 

Cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół
partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

 

Cel szczegółowy: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

 

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 2/G/2019
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com