Ogłoszenie konkursu nr 1/2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Odolion, 01.12.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 1/2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018

 

Termin składania wniosków: od 18.12.2017 do 05.01.2018 (od poniedziałku do piątku)

 

Miejsce składania wniosków:  Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
od 18.12.2017 do 04.01.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00) do 05.01.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)
Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: premia.

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia - stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

 

Limit środków w ramach naboru: 1 050 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Załączniki do ogłoszenia:
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z (XLS)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Pobierz: Biznesplan - wersja 3z (PDF)
Pobierz: Biznesplan - wersja 3z (DOC)
Pobierz: Biznesplan - tabele finansowe (XLS)
Pobierz: Informacje pomocnicze do biznesplanu (wersja 3z)
Pobierz: Formularz umowy o przyznania pomocy - wersja 3z (PDF)
Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność - wersja 3z (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność - wersja 3z (XLS)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
Pobierz: Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Pobierz: Załącznik nr 3 – sprawozdanie z realizacji biznesplanu
Pobierz: Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
Pobierz: Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia: Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
Pobierz: Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com