• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 13 czerwiec 2019 13:03

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

 


KOLEJNE UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE !

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podpisaliśmy 10 Umów o powierzenie grantu w zakresie ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Wśród Grantobiorców w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie Nr 2/G/2019 znaleźli się:

1. Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł” Służewo:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”.

2. Gminny Klub Sportowy ,,Start” Stawki:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”.

3. Gmina Miejska Nieszawa:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Utworzenie klubu młodzieżowego ,,Ruszamy” w Nieszawie.
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Utworzenie klubu młodzieżowego ,,Zawsze razem” w Nieszawie.

4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Radosny Zakątek”:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Klub Młodzieżowy ,,Radosny Zakątek” edycja I.


Grantobiorcami zaś, w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie Nr 3/G/2019 znaleźli się:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Artystyczne Spotkania Zamkowe”.

2. Gmina Aleksandrów Kujawski:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Akademia Rodziny w Gminie Aleksandrów Kujawski”.
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Seniorzy na start”.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Konecku:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Integracja społeczna kluczem w walce o poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

4. Gmina Zakrzewo:
- Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem
pt. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”.  Serdecznie Gratulujemy !

 

ozio_gallery_nano

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com