• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
środa, 24 październik 2018 09:40

Zapraszamy na indywidualne doradztwo!

W związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków na udzielenie wsparcia na operacje:

 • realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (termin naboru: 29.10.2018r. – 12.11.2018r.), a także
 • objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (termin naboru: 13.11.2018r. – 26.11.2018r.),

zapraszamy na indywidualne doradztwo do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie.

 

Pobierz: regulamin doradztwa

 

 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com