• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Dofinansowania do szkoleń językowych!

czwartek, 22, listopad 2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu "Mówisz i masz". Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronie projektu.
W dniach 09.11.2018 r. – 10.11.2018 r. odbył się Wyjazd studyjny do Gołaszewa, Chodcza, Lubrańca zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestnicy wyjazdu odwiedzili świetlicę opiekuńczo-wychowawczą oraz świetlicę profilaktyczno-wychowawczą.Przebieg wyjazdu odbył się bez żadnych problemów, przeprowadzono szkolenie.Czas trwania wyjazdu: 2 dni.Serdecznie dziękujemy za obecność!…
Informujemy, iż z uwagi na brak możliwości przewidzenia w dniu uzgodnienia terminu naborów wniosków ustanowienia dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, termin zakończenia naboru przesunięto na dzień 13 listopada 2018 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski,…
Informujemy, iż do ogłoszeń na projekty grantowe nr 15/G/2018 i nr 16/G/2018 zostały załączone Materiały pomocnicze odnoszące się do Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem oraz do Umowy o dofinansowanie projektu grantowego - OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI O UDZIALE TYLKO W JEDNYM PROJEKCIE GRANTOWYM, które stanowi załącznik fakultatywny. Powyższe dokumenty dostępne…
W dniu 18.10.2018 r. odbyły się Warsztaty z aktywizacji społecznej dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Szymonówka” z Nieszawy, organizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wybrali się do Bydgoszczy, dzięki wykwalikowanym trenerom na samym początku wyjazdu dowiedzieli się o historii i zabytkach miasta.…
W dniu 20.10.2018 r. odbyły się Warsztaty z aktywizacji społecznej dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury z Aleksandrowa Kujawskiego, organizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty odbyły się na zasadzie twórczego poznania poprzez zabawę. Uczestnicy wybrali się do Wioski Ginących Zawodów…

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

piątek, 26, październik 2018

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze". Dokumentacja: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Zapraszamy na indywidualne doradztwo!

środa, 24, październik 2018

W związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków na udzielenie wsparcia na operacje: realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (termin naboru: 29.10.2018r. – 12.11.2018r.), a także…
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 15/G/2018 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania…
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 16/G/2018 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania…
Strona 10 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com