• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

nformacje dotyczące działania Małe projekty: Pobierz: Zasady przyznawania pomocy w małych projektach Pobierz: Kryteria oceny i wzory oświadczeń Pobierz: Zakres operacji
Informacje dotyczące działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:Pobierz: Informacje ogólne i kryteria oceny operacjiPobierz: Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach ww. działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „małe projekty”. Szczegóły dot. szkolenia wraz z terminarzem znadują się w ogłoszeniu o szkoleniu. Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o szkoleniu.
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu pn. "Dajmy szansę maluchom" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki. Pobierz: szczegółowa informacja o konkursie
Konkurs na koordynatora projektu z dnia 11.02.2013r. Uchwałą Nr 18 Członków Zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" z dnia 12.02.2013r. zostaje unieważniony.
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu pn. "Dajmy szansę maluchom" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki. Pobierz: szczegółowa informacja o konkursie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Konkurs zostanie ogłoszony pod koniec marca 2013 roku. W związku z powyższym w dniu 11.02.2013r.…
Dnia 7 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań…

Nabór na małe projekty

piątek, 23, listopad 2012

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Termin składania…

Nabór wniosków – „małe projekty”

poniedziałek, 08, październik 2012

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, iż na przełomie listopada i grudnia 2012r. planowany jest nabór wniosków dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem…
Strona 39 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com