• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W dniu 15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski. Rada dokonała oceny wniosku złożonego w związku z naborem nr 2/2017 w ramach…
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Kujawska oczami dziecka – Flora i fauna Kujaw”. Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa oraz formularzem zgłoszeniowym (dostępne poniżej) w terminie…
W dniach 12-13 września 2019 roku w Ciechocinku odbyło się dwudniowe seminarium dotyczące ,,Efektów wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS)”, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także beneficjenci programów wdrażanych…
W dniu 08.09.2019 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne na boisku sportowym w miejscowości Raciążek (Gmina Raciążek).Podczas dożynek pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno…
W dniu 01.09.2019 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w miejscowości Zbrachlin na boisku sportowym (Gmina Waganiec).Podczas dożynek pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania.Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno -…
W dniu 31.08.2019 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w miejscowości Siniarzewo (Gmina Zakrzewo).Podczas dożynek pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 15:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się w Siniarzewie w Parku, Gmina Zakrzewo.Osoby…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w miejscowości Raciążek (Gmina Raciążek) w dniu 08.09.2019 r. (niedziela). Impreza odbędzie się na gminnym boisku sportowym w Raciążku.W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"…
Strona 3 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com