• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Zakrzewie w dniu 02.09.2018 r. Impreza odbędzie się na placu przy Domu Kultury w Zakrzewie. W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Zbrachlinie w dniu 02.09.2018 r. Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Zbrachlinie. W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać…
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" zaprasza na Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji odnośnie LSR, możliwości składnia wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbędzie się 2 września 2018…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Bądkowie w dniu 26.08.2018 r. Impreza odbędzie się na Stadionie sportowym w Bądkowie.W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać informacji…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Grabiu w dniu 26.08.2018 r. Impreza odbędzie się na Placu przy boisku w Grabiu.W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać…
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność –…
W dniu 8 sierpnia 2018 r. gościliśmy w naszej siedzibie uczestników wyjazdu studyjnego Lokalnej Grupy Działania "Brama na Podlasie". Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w realizacji Strategii. Podzieliliśmy się z naszymi gośćmi inicjatywami, jakie realizujemy.
W dniu 12.08.2018 r. odbył się Festiwal Wisły – Międzynarodowy Zlot Tradycyjnych Statków Rzecznych – Przystań promowa, w miejscowości Nieszawa. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 11:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Festiwalu Wisły w Nieszawie w dniu 12.08.2018 r. Impreza odbędzie się przy Przystani promowej w Nieszawie. W trakcie imprezy od godziny 11:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać informacji o…

Ogłoszenie o naborze nr 12/2018

czwartek, 09, sierpień 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Strona 13 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com