• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do…

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych

poniedziałek, 17, wrzesień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń komputerowych skierowanych do osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie woj. kujawsko – pomorskiego i należą do jednej z grup: Osoby powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie…
W dniu 11.09.2018 r. (wtorek) odbyło się szkolenie dla potencjalnych grantobiorców (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) z terenu powiatu aleksandrowskiego w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób…
W dniu 08.09.2018 r. odbył się XXXVII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora O Zegar Czasu w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 10:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
W dniu 2 września 2018 r. w Konecku odbył się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składnia wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu…
W dniu 2.09.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Zakrzewie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu przy Domu Kultury w…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas XXXVII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora O Zegar Czasu w miejscowości Aleksandrów Kujawski (Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski) w dniu 08.09.2018 r. Impreza odbędzie się na Dworcu Kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim – Sala im. Edwarda Stachury…
W dniu 26.08.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w miejscowości Grabie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu przy boisku w…
W dniu 26.08.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Bądkowie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na Stadionie sportowym w Bądkowie, Gmina…
Strona 12 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com