• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Dnia 2 grudnia 2019 roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się komisyjne wybranie najlepszych prac złożonych w konkursie plastycznym „Ziemia Kujawska oczami dziecka – flora i fauna Kujaw”. Na konkurs wpłynęło 74 prac, które oceniane były w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej…
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do 13 grudnia 2019 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem/grawerem/trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.Przejdź do szczegółowych…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie…
Ogłoszenie o naborze wnioskówNumer naboru: 4/2019 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO…
Strona 2 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com