• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się na spotkanie informacyjne 20.02.2020 w godz. 10.00-14.00 w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski.Rada dokonała oceny wniosków złożonych w związku z naborami nr:1) nr 4/2019 Wspieranie inwestycji…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu ,,Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Pobierz: szczegóły oferty pracy
Niniejszym informujemy, iż 22 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków: 1)…
Niniejszym informujemy, iż 8 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków:…
Odolion, 30.12.2019 r. Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru…

Życzenia Świąteczne

poniedziałek, 23, grudzień 2019

Odolion, 20.12.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 9/G/2019Do wsparcia…
Wyniki najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z logo LGD oraz logotypami unijnymi dla Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”. Pobierz: wyniki najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych
W dniu 13.12.2019 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowej 4, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom KONKURSU PLASTYCZNEGO, pt. „ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – FLORA I FAUNA KUJAW”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do…
Strona 1 z 41
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com